Để đăng ký vay tại myKredit

hãy làm theo các bước hướng dẫn sau

Bước 1: tải ứng dụng & đăng ký SĐT

1.1 Tải ứng dụng myKredit trên Cửa hàng Google Play

 • Vào Cửa hàng Google Play
 • Tìm myKredit
 • Bấm chọn “Tải về”

 

1.2 Đăng ký Số Điện Thoại đang dùng

 • Bạn sẽ đăng ký bằng cách nhập vào Số Điện Thoại đang dùng. 
 • Chờ nhận mã xác thực qua tin nhắn SMS
 • Nhập mã xác thực vào ứng dụng

Bước 2: nhập thông tin và hoàn tất đơn vay

2.1 Chọn khoản vay

 • Chọn số tiền cần vay
 • Chọn kỳ hạn vay
 • Xem lịch thanh toán

2.2 Nhập thông tin tổng quát

 • Họ & Tên
 • Số CMND
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ sinh sống

2.3 Nhập thông tin nghề nghiệp

 • Nghề nghiệp
 • Nơi làm việc
 • Chức vụ
 • Thu nhập hàng tháng

2.4 Nhập thông tin tham chiếu

 • Tên 1 người thân
 • Số điện thoại người thân này
 • Tên 1 đồng nghiệp
 • Số điện thoại người đồng nghiệp này

2.5 Đọc và hiểu rõ nội dung Hợp Đồng Vay

Quý khách cần đọc rõ toàn bộ, hiểu rõ và chấp nhận các điều khoản được quy định trong Hợp Đồng Vay trước khi hoàn tất đơn vay.

Bước 3: chờ phê duyệt

Chúng tôi không cam kết rằng đơn vay của bạn sẽ được duyệt hoặc đồng ý cho vay. Đơn vay của bạn hoàn toàn có khả năng bị từ chối nếu không thỏa các chính sách của công ty.

Nếu đơn vay của bạn gửi chúng tôi trong giờ làm việc, chúng tôi sẽ có cuộc gọi thẩm định gọi đến bạn và quyết định phê duyệt trong vòng 1 giờ sau khi nhận đơn.

Nếu đơn vay của bạn gửi chúng tôi ngoài giờ làm việc, chúng tôi sẽ có cuộc gọi thẩm định gọi đến bạn và quyết định phê duyệt trong ngày làm việc tiếp theo.

Bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS và tin nhắn qua ứng dụng myKredit mỗi khi đơn vay của bạn có kết quả thẩm định.

Bước 4: chờ nhận tiền nếu được duyệt

Nếu đơn vay của bạn được duyệt, chúng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn ngay tức thì.

Bạn lưu ý kiểm tra tin nhắn SMS thường xuyên từ myKredit và ngân hàng nơi bạn mở tài khoản, để nhanh chóng sử dụng được khoản vay

vay ngay

Tải ứng dụng myKredit. Xác nhận SĐT. Hoàn thành đơn vay. Chờ phê duyệt. Nhận tiền ngay trong tài khoản ngân hàng.

Bitnami