CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của người dùng Trang web của chúng tôi (tất cả các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong chính sách này đều có cùng ý nghĩa về các điều khoản sử dụng). Chúng tôi đã tạo chính sách bảo mật này (”Chính sách bảo mật”) để cung cấp cho khách hàng sự tự tin khi khách hàng truy cập và sử dụng Trang web và thể hiện cam kết của chúng tôi đối với các nguyên tắc công bằng và bảo vệ quyền riêng tư.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho dù khách hàng đang truy cập trang web thông qua máy tính cá nhân, thiết bị di động hay bất kỳ thiết bị nào khác hiện đã được biết hoặc phát hiện sau này hoặc được phát hiện. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web và không cho bất kỳ trang web nào thuộc sở hữu của công ty mẹ, công ty con hoặc đơn vị liên kết của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác (gọi chung là “Trang web của bên thứ ba”), có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu các chính sách khác về mặt vật chất từ Chính sách bảo mật này.

Bằng cách sử dụng Trang hoặc các Dịch vụ, khách hàng tuyên bố và đảm bảo khách hàng đã trên 18 tuổi, là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và và có đủ điều kiện pháp lý để tham gia và tiến hành hợp đồng theo luật hiện hành.

Mỗi khi khách hàng sử dụng Trang, phiên bản hiện hành của Chính sách Bảo mật này sẽ được áp dụng. Do vậy, mỗi lần khách hàng sử dụng Trang, khách hàng nên kiểm tra ngày tháng của Chính sách Bảo mật này (hiện lên ở cuối trang) và xem xét các thay đổi kể từ lần trước khách hàng dùng Trang. Về thông tin khác, hãy xem phần Thay đổi và Cập nhật về Chính sách Bảo mật bên dưới.

 

THÔNG TIN THU THẬP

Dữ liệu lưu lượng truy cập

Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, chúng tôi tự động thu thập thông tin về các loại mà các trình duyệt tự động cung cấp, bao gồm: (i) địa chỉ Giao thức Internet (IP); (ii) máy chủ tên miền; (iii) các loại máy tính truy cập vào Website; (iv) các loại trình duyệt web truy cập vào Website; và (v) Dữ liệu nhấp chuột của tài nguyên thống nhất đầy đủ (”URL”), bao gồm các URL giới thiệu, ngày giờ và nội dung được xem hoặc tìm kiếm trên Trang web (gọi chung là ”Dữ liệu lưu lượng truy cập”). Dữ liệu lưu lượng truy cập là thông tin ẩn danh không nhận dạng cá nhân khách hàng.

 Cookies

‘Cookie” là một loạt thông tin, mà một trang web lưu trữ trên máy tính của một người dùng, và trình duyệt của người dùng cung cấp cho trang web mỗi lần người dùng gửi một câu hỏi đến trang web. Mục đích của một Cookie là định dạng người dùng như một người dùng duy nhất của Trang. Chúng tôi sử dụng ”thời điểm” cookie để thu thập thông tin về cách khách hàng sử dụng Trang và để cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm trình duyệt cá nhân hóa hơn và giúp khách hàng điều khiển Trang hiệu quả hơn từ trang này đến trang khác.
Nếu khách hàng không muốn có Cookie trên máy tính của khách hàng, khách hàng nên cài đặt trình duyệt của khách hàng loại bỏ Cookie trước khi truy cập Trang, với nhận thức là các dịch vụ xác thực và các lợi ích đặc biệt của Trang sẽ không thể hoạt động đúng mà không có trợ giúp của Cookie. Nếu khách hàng từ chối Cookie, khách hàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi kết quả của thiếu chức năng. Cookie sẽ được dùng để chỉ ra khách hàng là một người dùng lần nữa nếu khách hàng truy cập trang này hay bất kỳ trang liên kết quảng cáo lần nữa trong tương lai. Những Cookie này sẽ xác định khách hàng khi khách hàng trở lại trang và cũng sẽ mở ra thông tin xác định cá nhân gửi đi lần trước của khách hàng trên mô hình lập trình của chúng tôi. Công nghệ one-click cho phép chúng ta tiến hành hồ sơ vay của khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Nếu khách hàng không muốn thông tin của khách hàng được lưu trữ bởi Cookie của chúng tôi và công nghệ one-click khách hàng có thể cài đặt trình duyệt web của khách hàng để loại bỏ Cookie. Hãy hiểu rằng, điều này có thể ảnh hưởng đến sử dụng Trang của khách hàng và chức năng của trang web chúng tôi.

 Kỹ thuật ảnh điểm

‘Kỹ thuật Ảnh điểm” (còn gọi là ”clear gifs,” ”pixel tags” hay ”web bugs”) là những đồ họa nhỏ gồm một nhận dạng duy nhất, có chức năng giống như cookie, và được sử dụng để đếm các hoạt động trực tuyến của người dùng hay truy cập cookie. Không giống như cookie được lưu trên ổ cứng máy tính của người dùng, Kỹ thuật Ảnh điểm được nhúng vô hình trên trang web (hay trong email). Kỹ thuật ảnh điểm có thể được dùng để cung cấp hoặc giao tiếp với cookie, để đếm số người dùng đã vào các trang nhất định và để hiểu các mẫu sử dụng. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách dùng Web Beacons của chúng tôi, hãy xem phần đề cập về Chính sách Thông báo và Sử dụng Thông tin/Dữ liệu Tải và Sử dụng Cookie Thu thập Thông tin & Web Beacons, bên dưới.

Phân phối quảng cáo

Chúng tôi sử dụng các bên thứ ba để quảng cáo và phân tích cho các trang mà chúng tôi lưu trữ. Các bên thứ ba này có thể đặt Cookie trên máy của khách hàng, sử dụng Beacons Web, thu thập Thông tin cá nhân, thu thập địa chỉ IP và ghi dữ liệu để thu thập lưu lượng truy cập và dữ liệu hoạt động để cung cấp số liệu, nội dung và quảng cáo có liên quan. Việc thu thập thông tin này của bên thứ ba phải tuân thủ các chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần liên quan đến trang web của bên thứ ba, bên dưới.

 Thông tin Cá nhân

Trong quá trình nộp đơn xin vay tiền, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân khách hàng (”Thông tin cá nhân”). Thông tin cá nhân bao gồm, không giới hạn: (1) ”Định dạng/Liên hệ dữ liệu” (như tên, họ, giới tính, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại di động, bằng lái xe hoặc số thẻ CMND, nơi làm việc hiện tại – tên); (2) ”Thông tin tài chính” (chẳng hạn như tổng số tiền thu nhập hàng tháng, chi phí thuê nhà hoặc hóa đơn hộ gia đình); (3) ”Dữ liệu nhân khẩu học” (chẳng hạn như ngày sinh, thành phố / thị trấn, mã vùng, thành phố, quốc gia của khách hàng). Trong mỗi trường hợp, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp Thông tin cá nhân; trang web sẽ không thu thập nó một cách lén lút. Bằng cách cung cấp số tài khoản hoặc số thẻ tài khoản, khách hàng đồng ý cho chúng tôi biết thông tin đó. Chúng tôi có thể bổ sung Thông tin Cá nhân mà khách hàng cung cấp với Thông tin Cá nhân bổ sung được thu thập từ các nguồn công cộng hoặc từ các bên thứ ba (ví dụ: các cơ quan báo cáo người tiêu dùng, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, v.v.) có thể cung cấp thông tin đó một cách hợp pháp cho chúng tôi.

CHÍNH SÁCH THÔNG BÁO VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

 Dữ liệu lưu lượng truy cập và Cookie sử dụng thu thập thông tin và Web Beacons

Chúng tôi phân tích Dữ liệu lưu lượng truy cập và thông tin được thu thập bằng Cookie và Web Beacons để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn ai đang sử dụng Trang web và cách họ đang sử dụng Trang web. Bằng cách xác định các mẫu và xu hướng sử dụng, chúng tôi có thể cải thiện thiết kế trang web để nâng cao trải nghiệm người dùng của khách hàng. Đôi khi, chúng tôi có thể phát hành Dữ liệu lưu lượng truy cập và thông tin được thu thập bằng Cookie và Web Beacons tổng hợp, chẳng hạn như bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng Trang web. Chúng tôi không cố gắng liên kết thông tin được thu thập bằng Cookie hoặc Web Beacons.

 Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng nhằm: (1) định dạng khách hàng; (2) để xác nhận sự thật về khách hàng; (3) gửi cho khách hàng thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; (4) và liên lạc với khách hàng khi cần thiết để kết nối với sử dụng Trang web. Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Thống Kê của khách hàng để điều chỉnh trải nghiệm của khách hàng cho phù hợp với Trang web. Theo thời gian, chúng tôi có thể thông báo Dữ liệu Thống kê trong bảng tổng hợp, ví dụ bằng cách đăng một báo cáo về xu hướng sử dụng Trang Web.

 Chính sách Thông báo

Ngoại trừ trong các trường hợp sau đây, chúng tôi sẽ giữ Thông tin cá nhân của khách hàng ở chế độ riêng tư và sẽ không bán hoặc chia sẻ với bên thứ ba: Tiết lộ cho Công ty mẹ, Công ty con và Đơn vị liên kết. Chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân cho các công ty mẹ, công ty con và chi nhánh của chúng tôi cho mục đích tiếp thị và quản trị.
Thông báo cho các công ty tài chính và các Đối tác bên thứ ba. Chúng tôi đề cập đến các khách hàng cho các công ty tài chính hay các đối tác trung gian để họ có thể giới thiệu các khách hàng đến cho các công ty tài chính. Chúng tôi thông báo Thông tin Cá nhân đến các Công ty tài chính và các đối tác trung gian, họ sử dụng Thông tin cá nhân của khách hàng để xác định khách hàng, để xác định các sự thật về khách hàng, để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tài chính đến khách hàng, để giúp đánh giá các yêu cầu về dịch vụ và sản phẩm tài chính, và khi cần thiết tư vấn khoản vay của khách hàng.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi tiến hành và duy trì các chính sách và quy định bảo mật hợp lý để bảo vệ người dùng khỏi truy cập, sử dụng, sửa đổi, phá hủy hay thông báo Thông tin cá nhân của người dùng không hợp lệ.

KHÁCH HÀNG CÓ THỂ TRUY CẬP, CẬP NHẬT, SỬA LẠI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả thông tin khách hàng cung cấp trên bất kỳ mẫu đơn đăng ký nào hoặc liên quan đến việc khách hàng sử dụng Trang web sẽ hoàn chỉnh và chính xác. Chúng tôi không duy trì một quy trình để khách hàng xem xét và yêu cầu thay đổi đối với bất kỳ Thông tin cá nhân nào của khách hàng được thu thập thông qua Trang web. Nếu thông tin cá nhân của khách hàng thay đổi sau khi khách hàng đã đăng ký với trang web, khách hàng phải gửi đơn đăng ký mới cùng với thông tin mới hoặc cập nhật của khách hàng.

KHẢO SÁT

Chúng tôi yêu cầu khách hàng tham gia vào các cuộc khảo sát được thiết kế để giúp người dùng cải thiện Trang web. Bất kỳ Thông tin Cá nhân nào được cung cấp cho chúng tôi liên quan đến bất kỳ cuộc khảo sát nào sẽ chỉ được sử dụng liên quan đến khảo sát nói trên và sẽ được tiết lộ cho các bên thứ ba không bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này ở dạng tổng hợp.

CẬP NHẬT VÀ THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, chúng tôi có thể bất cứ lúc nào và không cần thông báo thêm, cập nhật, thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách bảo mật này, chỉ bằng cách đăng cập nhật, thay đổi hoặc sửa đổi trên trang này. Bất kỳ bổ sung, cập nhật, thay đổi hoặc sửa đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng trên trang web. Mỗi lần khách hàng sử dụng Trang web, phiên bản hiện tại của Chính sách bảo mật này sẽ được áp dụng. Theo đó, mỗi khi khách hàng sử dụng trang web, khách hàng nên kiểm tra ngày của Chính sách bảo mật này (xuất hiện ở cuối) và xem xét bất kỳ thay đổi nào kể từ lần cuối cùng khách hàng sử dụng Trang web. Trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý rõ ràng của khách hàng, bất kỳ Chính sách bảo mật nào được sửa đổi sẽ chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập sau ngày có hiệu lực của Chính sách bảo mật đã sửa đổi đó, chứ không áp dụng cho thông tin được thu thập theo bất kỳ Chính sách bảo mật nào trước đó

Cập nhật ngày 15/12/2018

vay ngay

Tải ứng dụng myKredit. Xác nhận SĐT. Hoàn thành đơn vay. Chờ phê duyệt. Nhận tiền trong tài khoản ngân hàng.

Bitnami